13 februari 2012

Fällande dom.
Och i den vita dagern 
viskar vinden om försenad visdom. 
Blinda blickar, självvald tystnad
får för evigt bära fasans uniform.