29 maj 2015

Drillandet,
som
ett
pärlband
av ord
vi aldrig fick en
chans
att sjunga själva.

Så finns du ändå nu för mig.