16 april 2014

filtar
sensommarhetta
mjuka röster

din kropp
sprängs sönder i sorg

2 april 2014

Du sparkar sönder stenar, snäser åt måsar,
snavar över minnen.
Hunden hämtar pinnar, endast de
blir till någon nytta,
vi bär dem till dörren.
I skymningen tänder jag brasan.
Fryser.