10 januari 2011

Låt
mig
finnas.
All din tid.

2 kommentarer: